ПРИЙНЯТТЯ СПЗ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ.

К.1 Для прийняття СПЗ та СПТС до експлуатування замовником створюється комісія з представників замовника, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій та державного пожежного нагляду. Порядок та тривалість роботи комісії визначається замовником робіт.

Комісія створюється не пізніше як у 5 - денний термін (5 робочих днів) після одержання повідомлення від монтувальної (пультової) організації про закінчення робіт із монтування та випробування СПЗ та СПТС.

К.2 При прийманні до експлуатування СПЗ та (або) СПТС комісія перевіряє:

К.2.1 Наявність відповідної документації:

а) проект та експертний висновок;

б) ліцензію на виконання робіт з монтування СПЗ та передавання тривожних сповіщень;

в) договори на технічне обслуговування СПТС та СПЗ об’єкта;

г) копії сертифікатів на застосоване обладнання;

д) картку об’єкта разом із план-схемами поверхів;

е) акт про виявлені дефекти (за необхідністю);

ж) акт проведення комплексного випробування СПЗ та (або) СПТС;

и) акт прийняття до експлуатування СПЗ (у разі якщо до експлуатування приймається тільки СПТС).

К.2.2 Відповідність виконаних робіт вимогам проекту та нормативних актів, якість цих робіт і дає їм оцінку.

К.2.3 Проходження від об’єкта спостерігання до відповідного за територіальністю ЦПТС ОДС ОКЦ сигналів пожежної тривоги та до ЦПТС пультової організації сигналів про несправність.

К.2.4 Результати роботи комісії, за відсутності порушень, оформляються актом прийняття систем до експлуатування, який розробляється монтувальною або налагоджувальною організацією. У разі якщо СПТС монтується одночасно із СПЗ, оформляється акт прийняття виконаних робіт згідно з додатком Ж форма Ж.4.

Результати прийняття до експлуатування СПТС, на об’єкті обладнаному СПЗ, оформляються актом прийняття СПТС до експлуатування (далі - акт прийняття до екслуатування) згідно з додатком Ж форма Ж.5.

К.2.5 У разі виявлення недоліків під час прийняття робіт з монтування СПЗ та (або) СПТС комісією складається акт про виявлені дефекти (додаток Ж.3). У такому випадку монтувальна чи пультова організація (в залежності від виявлених недоліків) повинна у терміни, визначені робочою комісією, усунути недоліки та сповістити про це замовника робіт і членів комісії. Після чого комісія продовжує роботу в установленому порядку.

Акт прийняття систем до експлуатування підписується членами комісії у тому випадку, коли усунуто всі виявлені порушення. Члени комісії, які відмовилися підписати акт прийняття систем до експлуатування, зобов’язані в письмовій формі подати Голові комісії та органу, який вони представляють, обґрунтування своєї відмови (особисту думку). СПЗ вважаються прийнятими до експлуатування тільки у тому випадку, коли акт прийняття систем до експлуатування підписаний усіма членами комісії і їх підписи засвідчені печатками.Акт прийняття систем до експлуатування та акт про виявлені дефекти складаються в такій кількості примірників, яка дорівнює кількості членів комісії (по одному на кожного).

К.2.6 З моменту підписання акта прийняття виконаних робіт СПТС та/або СПЗ система вводиться до експлуатування, а пультова організація протягом однієї доби здійснює постановку об’єкта на пожежне спостерігання, для чого робить відповідну відмітку в БДС (до якої підключено об’єкт спостерігання).

К.2.7 Змонтована СПЗ на об’єкті не може бути прийнята до експлуатування у разі відсутності СПТС та навпаки, СПТС не може бути прийнята до експлуатування якщо на об’єкті відсутні СПЗ, або вони знаходяться в непрацездатному стані чи не обслуговуються.6897046167696909.html
6897149896290579.html
    PR.RU™