Облігації, їх суть та призначення

Облігація - цінний папір, юридично оформляющая відносини позики між кредитором, володіє облігацією, і позичальником, що випустило її.

Закон про ринок цінних паперів визначає облігацію як "емісійну цінний папір, що закріплює право її власника па отримання від емітента облігації в передбачений нею термін її номінальної вартості і зафіксованого у ній відсотка від цієї вартості або іншого майнового еквівалента". Облігація може також передбачати право її власника на отримання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права. Доходом по облігації є відсоток і (або) дисконт.

Таким чином, облігація включає два головні елементи:

1) зобов'язання емітента щодо закінчення обумовленого терміну повернути інвестору (держателю облігації) суму, еквівалентну номіналу облігації;

2) зобов'язання емітента виплачувати власникові облігації фіксований дохід у вигляді відсотка від номінальної вартості або іншого майнового еквівалента.

У відповідності зі ст. 33 Закону про акціонерні товариства при випуску облігацій акціонерними товариствами повинні бути дотримані наступні додаткові умови:

o номінальна вартість усіх випущених товариством облігацій не повинна перевищувати розмір статутного капіталу товариства або величину забезпечення, наданого суспільству третіми особами для цілей випуску;

o випуск облігацій допускається після повної оплати статутного капіталу;

o випуск облігацій без забезпечення допускається на третьому році існування суспільства та за умови належного затвердження до цього часу двох річних балансів суспільства;

o товариство не має права розміщувати облігації, конвертовані в акції товариства, якщо кількість оголошених акцій товариства менше кількості акцій, право на придбання яких надають облігації.

Таким чином, облігація - це боргове зобов'язання, що дозволяє емітенту залучати кошти для фінансування своєї діяльності, видатків бюджетів, що перевищують доходи, кредитору - отримувати дохід.

Інвестор купив облігацію компанії-емітента, стає се кредитором і має право:

o на повернення вкладеної суми по закінченню терміну обігу облігації. При розпродажі майна компанії-емітента в разі її ліквідації боргові зобов'язання по кредитах та облігаційних позиках погашаються в першу чергу. При випуску облігацій під забезпечення третіх осіб повернення вкладеної суми гарантується майном цих осіб, поданим як забезпечення емісії даного випуску;

o отримання фіксованого доходу (відсотка і (або) дисконту). Облігації мають перевагу перед акціями при реалізації майнових прав їхніх власників: в першу чергу виплачуються відсотки по облігаціях і лише потім дивіденди;

o конвертовані облігації (або облігації з варрантом) дають право на одержання акцій компанії-емітента.6894914684462834.html
6895000469747020.html
    PR.RU™